Mnohokrát jsem se setkal s tím, že když jsem vyprávěl o koňaku jako o městě, většina lidí na mne koukalo, jak na blázna s tvrzením že koňak je přece alkohol a ne město.

Co Vám budu říkat, já také zpočátku o městě zvaném Cognac nic nevěděl a vždy jsem si akorát vybavil maximálně kořalku v obchodě. Jenže po prvním přečtení článku o tomto destilátu jsem se o tuto oblast začal zajímat. Zpočátku jsem si město Cognac představoval jako větší vesnici s romantickými staveními, stodolami a sklady, kterým Francouzi říkají sklepy „ chai “. Kde odpočívají ve věčném šeru a tichu stovky sudů plné toho zlatavého životadárného moku zvaný koňak. Tento zpočátku čirý destilát, který tu po mnoho let zraje, po léta dostává zlatavou barvu a výtečnou jiskřivou chuť Francouzi po právu nazývají „Eau De Vie“ voda života.

Jenže jsem se mýlil. Město Cognac je správním městem departmentu Poitiou Charentes se skoro dvaceti tisíci obyvateli. Pro srovnání velikosti se dá Cognac přirovnat u nás k městům jako je například Benešov, Rakovník, Nymburk nebo Písek. I když v této oblasti Cognac není největším městem, v oblasti výroby koňaku zaujímá statut hlavního města těchto vinařských oblastí zvané „Crus“ s názvy „Grande Champagne, Petit Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois, Bois Ordinaires“. Tyto „Crus“ jsou do roku 1909 zákonem chráněné a pouze brandy vyrobená v této oblasti může nést název Cognac.

V této vinařské oblasti lze vedle Cognacu navštívit i další historicky významná města jako například Angouleme, Saintes, Jarnac, Royan nebo přístavní město La Rochelle. Samozřejmě, že v této oblasti se skoro vše točí kolem koňaku. Vinice, destilérie, sklepy, rodinná sídla a muzea. Dnes ale chci přiblížit tyto města s obrovskou historií jako kulturní a turisticky zajímavá města.

Tak už několikrát zmíněný Cognac zdobí nad řekou Charente zámek Chateau de Cognac kde se narodil v roce 1494 budoucí  král František I, který roku 1515 usedl na trůn. Dnes je zámek sídlem koňakové firmy Otard, která koncem osmnáctého  století zámek odkoupila. Otard zde nechal zřídit muzeum své firmy a historickou expozici krále Františka I. Na jeho počest vévodí na náměstí také po něm pojmenovaném velká jezdecká socha.

 Město Cognac pořádá řadu kulturních akcí jako je například koždoroční festival policejních filmů, dále již 31 ročník festivalu etnické hudby a 19 ročník bluesového festivalu. Každého 29tého září se zde pořádá velká slavnost k svátku svatého Mechaela což značí počátek sklizně vinné révy a tím začíná vinný kolotoč, sklizně a dalšího zpracování, destilace až po ukladáhí čiré pálenky do sudů k zrání a to trvá dle zákona nejdéle až do 31 března následujícího roku. Těmito oslavami žije celé město, kterým prochází slavnostní průvod s mnoha alegorickými vozy, lidmi obečených do krojů a mnoho dechových pochodových kapel spolu s mažoretkami. Tento průvod trvá až několik hodin. 

 Hned pár kilometrů na východ se nachází další koňakově důležité město Jarnac, kde mají sídla další světoznámé koňakové firmy, jako jsou Courvoisier, Bisquit, Hine, Delamain, Royer a další. Toto město je také známé tím, že se zde narodil roku 1916 francouzský president Francois Mitterrand.

Ještě dále na východ se nachází překrásné historické město Angouléme. Hned po příjezdu Vás ohromí panoráma hradeb, kterému vévodí románská katedrála svatého Petra s úžasnou fasádou která zobrazuje poslední soud Krista. Dále zde můžeme navštívit radnici, bývalou tvrz, které vévodí dvě věže a před kterou je umístěna socha Margaret Angoulemské. Smaozřejmě i zde se pořádá mnoho kulturních akcí jako je třeba v lednu mezinárodní komiksový festival a je i zde Národní centrum komiksů a ilustrací. Ve spleti uliček můžeme narazit na zdejší známou čokoládovnu " Cocolate Le Tuffe " kde můžete ochutnat známé Charonské pralinky. Je zde vystavěna krytá tržnice, která funguje již od roku 1888 a i v dnešní době zde můžete nakupovat nepřeberné množství domácí zeleniny, ovoce, masa a ryby. 

 

 Když se vracíme zpět od Cognacu na západ směrem k oceánu, navštívíme město Saintes, kde se nachází také katedrála svatého Petra a z prvního století postavený Germanikův vítězný oblouk. Dále můžeme obdivovat Galsko-římský anfiteátr kde kdysi bojovali gladiátoři a měl kapacitu až 20 tisíc diváků.

V přístavním městě La Rochelle se nachází největší přístav jachet ve Francii. Zde má sídlo koňaková rodinná firma Godet, velmi známá a u nás žádána. V roce 1628 dostalo La Rochelle statut samostatného města a za vlády krále Louise XIII získalo město své opevnění, spolu s přístavem, který hlídají dvě věže. Toto město se v historii proslavilo osobností kardinálem Richelieu, který měl obrovský vliv na panovníka a díky církvi ovládal svého času celou Francii. Z nedávné minulosti můžeme La Rochelle vyzvednout jako přístav ponorek, který tu měli německá vojska za druhé světové války. 

 Dnes tu můžeme navštívit tento přístav i s prohlídkou starobylého majáku nebo velké mořské aquárium s nepřeberným množstvím mořských živočichů. Především žraloci a překrásně zbarvené ryby. Tato návštěva opravdu stojí za to.

Ještě na závěr bych chtěl poukázat na město Royan, také nádherné přístavní město plné jachet a člunů.  Ve středu města, kousek od přístavu, k nebi stoupá futuristicky velmi zajímavá až vyzývavá katedrála Eglise Notre Dame de Royan. Každoročně se zde pořádají světové jachtařské závody. Jako výlet můžete zvolit plavbu výletní lodí buď na nedaleký maják, nebo na známou nedalekou pevnost Board, kde se pořádají soutěžní televizní pořady. 

 Royan a La Rochelle už jsou města, kde už jde koňak tak trochu stranou. Jsou to vyhledávaná letoviska, která nabízí plno vodních sportů a číslo jedna je zde samozřejmě jachtaření. 

 Zde jste se mohli přesvědčit, že i když je tento kraj velmi spojený s lahodným nápojem zvaný koňak, má svou bohatou historii, z které dodnes těží a žije dál svým bohatým kulturním životem. Samozřejmě je tento článek pouhé nakouknutí na pár měst v této destinaci, při podrobnějším hledání najdete plno dalších krásných vesniček a měst, které nabízejí plno kulturních vyžití a hlavně plno zajímavých typů na všechny druhy nádherné dovolené. 

Zkuste to, stojí to zato.